0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

REFIZ je mezinárodní databáze forenzního identifikačního značení. Donedávna sloužila pouze pro městskou policii, která do ní měla přístup a evidovala označená kola. Momentálně se databáze rozšiřuje také pro fyzické osoby, které do ní mohou vkládat svůj označený majetek bez pomoci státních orgánů. Tato databáze je přístupná policiím z České republiky, Polska a Slovenska. 

Do databáze se musí uživatel nejprve zaregistrovat. Po registraci se nahraje kód z mikrotečky, sepíše detailní popis označeného předmětu (kola, koloběžky,...) a vypíší se kontaktní údaje na majitele daného předmětu. Pokud by policie našla označené kolo, o kterém není znám majitel, může pomocí identifikačních předmětů (mikroskop, UV lampa) zjistit umístění mikroteček, přečíst unikátní kód,  a následně zkusit pomocí kódu najít v databázi majitele.

Každý výrobce neviditelného značení disponuje a uživatelům nabízí vlastní databázi ve které jsou však registrovány pouze předměty právě konkrétním výrobcem. Přístup do „výrobní databáze“ mají pouze subjekty působící v zemi původu. Ve většině případů se jedná o Velkou Británii, USA, Kanadu nebo Austrálii. Tyto databáze však nevyhovují parametrům jednak našich zákonů, a hlavně neplní svůj účel. Jistě se shodneme na tom, že není bezpodmínečně nutné mít registrovaný svůj majetek v databázi např. britského výrobce bez možnosti přístupu našich orgánů činných v trestním řízení apod. Proto vznikl národní registr forenzního identifikačního značení REFIZ. Registr, do kterého se mohou zaregistrovat všichni. 

Registr forenzního identifikačního značení REFIZ vznikl za podpory Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

https://www.refiz.eu/

Registrace do Refizu:
Registr není volně přístupný k registracím žádným fyzickým ani právnickým osobám. Přístup do registru získáte až na základě zakoupení poplatku do registru. Bude Vám vygenerován kód, pod kterým se přihlásíte a poté máte možnost spravovat si vlastní profil.