0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

REKLAMACE A VÝMĚNA

Kupující je při převzetí zboží povinen si jej řádně prohlédnout a zkontrolovat. Vady dodávky (tj. typ nebo množství dodaného zboží neodpovídá objednávce nebo faktuře nebo dodacímu listu) je kupující povinen reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku převzetí zboží, jinak jeho práva z odpovědnosti za vady zanikají.

Záruka se vztahuje pouze na zboží, které bylo řádně namontováno a provozováno v souladu s pokyny pro montáž a obsluhu. 
Záruka se nevztahuje na škody vzniklé :

 • při dopravě
 • nesprávným skladováním
 • špatným připojením zboží
 • špatnou volbou hodnot výrobku (přetěžování, další účinky elektrických veličin, apod.)
 • mechanickým poškozením způsobeným hrubým a neodborným zacházením
 • vnějšími vlivy
 • nesprávnou obsluhou

Reklamace zboží musí být uplatněna písemně a musí obsahovat :

 • typ reklamovaného zboží
 • počet vadných kusů
 • číslo faktury, číslo dodacího listu
 • popis vady
 • požadavky resp. návrh řešení

Reklamace se považuje za uskutečněnou dnem, kdy bylo písemné oznámení o ní doručeno na adresu  Identity technology s.r.o., Toruňská 327/1, Praha 8, 181 00

Identity technology s.r.o. je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace informovat kupujícího o svém stanovisku k reklamaci.

Pro vyřízení reklamace, vrácení či výměny zboží využijte prosím náš reklamační formulář: Reklamační formulář PDF ke stažení.